Beschrijving en repertoire van het koor:

Het Gemengd Koor Epen is een koor van vrouwen en mannen dat al vele jaren bestaat (zie geschiedenis). Wij zingen diverse liederen in diverse talen. Zo zingen wij missen in de kerk, maar ook vele wereldlijke liederen. Tevens zingen wij musicals en popmuziek. Ieder jaar geven wij een concert. Ons repertoire bestaat voornamelijk uit vierstemmige muziek. Hiernaast wordt er soms eenstemmige volkszang gezongen. Wij zingen met veel plezier en hopen altijd anderen met onze muziek te kunnen raken. Naast het concert dat wijzelf organiseren en de reguliere missen in de kerk zingen wij ook bij trouwerijen en begrafenissen. Zie voor deze kosten het kostenoverzicht.

Geschiedenis van het koor:

Het Gemengd koor Epen is in feite de voortzetting van het St. Gregoriuskoor dat in 1883 in Epen werd opgericht. Ofschoon zeker aantoonbaar is dat er ook voor 1883 een zangkoor bestond, is het jaar 1883 als oprichtingsjaar te beschouwen aangezien er toen voor het eerst sprake was van een gestructureerde vereniging met een bestuur en een reglement. In het geval van het koor van Epen doet zich daarbij de uitzonderlijke situatie voor, dat een en ander door puur toeval voor het nageslacht bewaard is gebleven. Het was in de 40er jaren van de 20e eeuw dat ‘tante’ Marieke Groneschild bij toeval een oud geschrift van de vuurstapel wist te redden, toen de familie Clairfays opruiming hield. Later bleek dit geschrift de eerste authentiek geschreven reglementen van het zangkoor te bevatten en die in 1980 aan de toenmalige secretaris Hub Blezer van het Gemengd Koor werden overhandigd.

de hele geschiedenis

Zing mee!!!Kom eens gezellig langs!

image

Kom eens luisteren of meezingen op een donderdagavond in Epen! Wij repeteren iedere week op de donderdag van 20:00 uur tot 22:00 uur in Café Peerboom te Epen. Als u eens vrijblijvend wilt komen kijken, bent u van harte welkom. Indien u informatie hierover wenst, kunt u contact met ons opnemen.

Vrienden vh koorU kunt zich hiervoor aanmelden!

image

Word vriend van het koor en steun het koor financieel. Voor een bedrag van 25 euro per jaar krijgt u een bijzonder en gratis plekje bij optredens van het koor. Soms ook nog eens met een gratis consumptie. Wij bedanken alle vrienden van het koor hartelijk. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Galerie dec 2019, mei 2022, nov 2022 en nov 2023.

foto's Gemengd Koor Epen

Klik hier voor de foto's van het koor van optredens tot december 2019.

Jaarprogramma

Dirigent van het koor

Ronald Franssen is de dirigent van het koor.
Hij dirigeert het koor met ingang van 2019.

pic

Ronald is geboren in Maastricht. Na zijn middelbare school ging hij studeren aan het Conservatorium te Maastricht. Daar behaalde hij de akte praktijkdiploma katholieke kerkmuziek/orgel en de masteropleiding schoolmuziek en kerkorgel. Het was in 2008 dat Ronald zijn veertigjarig jubileum vierde als organist.
Lees verder over Ronald:

Ronald Franssen

Het bestuur van het koor

De toegewijde bestuursleden zorgen ervoor dat alles goed is geregeld.
Zoals u kunt zien met een lach!

pic

De bestuursleden zijn van links naar rechts: Penningmeester Carin Janssens-Bessems, secretaris Ellie Loneus-Ubaghs, bestuurslid Wim Pietersma en voorzitter Martin van Es.

Contactgegevens

   

Emailadres:
secretaris: ellie.loneus@live.nl
Telefoonnummer:
0629444349

Telefoonnummer ivm boeken van begrafenismissen:
0621950658

KVK: 40205424